زندگی با کلمه‌ها Instagram: zahramovasat.96 . "بهمن ماهِ هزار و سیصد و هفتاد و چهار سرآغاز دفتر زندگی من بود... از بچگی برای بزرگ شدن راه نرفتم که زمین بخورم دویدم و کله پا شدم رشته‌ی تحصیلیم رو که با اعداد و ارقام سر و کار داشت به پایان رسوندم بی‌خبر از اینکه این روح تشنه‌ی قطره به قطره‌ی واژه‌هاست حالا تصمیم دارم این صفحه‌ی مجازی رو رنگ آمیزی کنم با تکِ تکِ کلمه‌هام! و خلاصه‌ی تمامِ درباره‌ی من همین بس که مینویسم تا زنده بمونم اگه یک روز نتونم بنویسم با یک مرده هیچ فرقی ندارم" http://www.zahramovasat.ir 2020-06-30T21:34:19+01:00 text/html 2020-06-26T17:55:33+01:00 www.zahramovasat.ir Zahra Movasat سرانجامِ دوست‌داشتن‌ات http://www.zahramovasat.ir/post/170 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dgai_jelt_38b9f81527a4b2131a7c243dd0a4fd34.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دوست‌داشتنِ بی‌سرانجام‌ات چه می‌شود؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">عرض اتاق را قدم میزنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و به سوالِ بی‌جوابِ این روزهایم فکر می‌کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">فکرم از تو که پُر می‌شود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">قلب‌ام بی‌تابی می‌کند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چشم‌هایم را می‌بندم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">به امید ردی از تو برای آرام کردنِ بی‌قراری‌های کودکانه‌‌ی دل‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خاطره‌هایم را زیر و رو می‌کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">ولی تصویرت با دیگری در ذهن‌ام نقش می‌بندد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">صدایم در نمی‌آید</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">یکی دست در دست‌هایت در سرم قدم میزند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما از دست‌های من کاری برنمی‌آید</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">عاشقانه‌هایت را با غیر که می‌بینم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دل‌ام می‌سوزد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نام‌ات را زیر لب زمزمه میکنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سمت‌ام برمیگردی اما نگاه‌ات هیچ از تو را برایم تداعی نمی‌کند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دور شده‌ای در ذهن‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آنقدر دور که انگار هیچگاه بودن‌ات واقعی نبود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از کابوسی که تعبیرش فراموش کردن‌ات بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چشم به واقعیت‌ها باز می‌کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">فراموش کردن‌ات جزو محال‌ترین‌هاست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نمی‌بینم‌ات</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نمی‌شنوم‌ات</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما هربار در قلب‌ام از نو می‌سازم‌</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">موهایت‌را</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">لبخندهایت‌را</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چشم‌هایت‌را</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">راستی گفته بودم چشم‌هایت آن روز دیدار نگذاشت یک دل سیر خودت را تماشا کنم؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من در قلب‌ام تو را قاب گرفته‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نه میتوانم غیر از تو را با این دل آشنا کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نه میتوانم صدایی جز صدای تو را بشنوم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">میدانی دوست‌داشتنِ بی‌سرانجام‌ات چه شد؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تو بی‌آنکه فردای رفتن‌ات را دیده باشی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مرا نخواستی و برای ابد رفتی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و من چقدر خدا خدا کردم‌</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">یا تو را یا دلِ از دست رفته‌ام را بازگرداند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">اما گویا خدا در امور عاشقانه هیچگاه دخالت نمی‌کند&nbsp;</font></span><o:p></o:p></p> text/html 2020-06-21T17:28:28+01:00 www.zahramovasat.ir Zahra Movasat برای شماهایی که میخوانید مرا http://www.zahramovasat.ir/post/169 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">ای تقریبا ۳۰۰ نفری که هرروز بهم سر میزنید</span><o:p></o:p></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بیایید آشنا بشیم باهم دوست بشیم</span><o:p></o:p></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مثل رابین هود فقط به آمار وبلا‌گ کمک نکنید</span><o:p></o:p></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/16.gif"></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دلم میخواد از خودتون برام بگین</span><o:p></o:p></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و از حس و حالتون با خوندن وبلاگم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اینجا از خودتون برام بنویسید</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">من خوشم میاد آدم‌ها رو بخونم و بشنومشون</font></span><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">مخصوصا شماهایی که اینجا هستین و به من سرمیزنین</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">پس بگو از خودت از حالِ دلت</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">قول میدم با دوتاچایی بشینم رو به روتون و تا وقتی خودتون خسته نشدین از گفتن گوش بدم بهتون</font></span></p> text/html 2020-06-20T12:03:44+01:00 www.zahramovasat.ir Zahra Movasat . http://www.zahramovasat.ir/post/168 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9z8_719fdf95d02543806cbbf5529b72de91.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آیه آیه دلتنگی‌ست،سطر به سطرِ این روزهایم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خاطره‌ها از چشم‌ها جاری میشوند بر گونه‌هایم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما این دلِ بی‌قرارِ اعصاب خورد کن را تسکین نمی‌دهند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و از همین‌جا آغاز میشود شروعِ دلبری غروبِ دلتنگی‌هایم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">باور کرده‌ام زخم‌هایی که به دوش میکشی بزرگ‌ات میکنند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که پنهانی‌ترین دلتنگی‌ها از فریاد شده‌ها شیرین‌ترند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">باورکرده‌ام بدترین حالتِ خرابِ دل‌ات یک روز تورا خوشحال‌ترین میکند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که رها کردن‌ها از رسیدن‌ها زیباترند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">باورکرده‌ام قدرتی که سکوت دارد را هیچ حرف زدنی ندارد&nbsp;</font></span><o:p></o:p></p> text/html 2020-06-19T07:55:36+01:00 www.zahramovasat.ir Zahra Movasat حالِ خنثی http://www.zahramovasat.ir/post/167 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/s7s6_e3fe134b11cdbff7ba996865841a75e6.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آدم‌ها سکوت‌ام را می‌بینند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و با نگرانی حالم را میپرسند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">زیرلب خوبم‌هایم را زمزمه میکنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و به حالِ خوب‌هایم مشکوک‌ می‌شوند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما من به طرز عجیبی ‌آرام هستم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دنیایم رختِ سیاه‌اش را از تن در آورده</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">افکارِ مالیخولیایی ذهنم را ترک کرده</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چشم‌هایم از اشک‌ها خالی شده</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و دل‌ام مجلسِ عزاداری‌اش را تمام کرده</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">این روزها از تکرارِ زخمی که یادگارِ توست دست برداشته‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از آن حسِ خودآزار،ساده گذشته‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دلهره‌ی اینکه با تو چه کسی هم قدم خواهد شد را ندارم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از تو که پنهان نیست حتی دیگر فردای بی"تو" آزارم نمی‌دهد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">با لبخندی وصله شده به لب‌هایم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بی‌تفاوت‌تر از همیشه به رضای خدا راضی‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خوبم باورکن</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">آن هم در خنثی‌ترین حالت ممکن</font></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2020-06-11T06:32:20+01:00 www.zahramovasat.ir Zahra Movasat خداحافظی با تو http://www.zahramovasat.ir/post/166 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0i4l_03945705620102f65616b042d398cc80.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خداحافظی با تو ترسِ دردآوری داشت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حتی بااینکه یک دل سیر غرقِ چشم‌هایت نشده به اجبار از تو جدا شده بودم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حتی باتمامِ نبودن‌هایت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حتی باچندین‌بار تجربه‌ی رفتن‌هایت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">هنوز ترس دست و پایم را بسته بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">در ابتدایِ جاده‌ی خداحافظی بودم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که به بن بست خوردم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">میدانی آخر تصویرت جا مانده بود پشت پلک‌هایم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تصویری که هرلحظه همراهی‌ام میکرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نگاه‌ام میکرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سیاستِ چشم‌های تو جز قصد فریب‌ام چیزی نداشت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما این نگاه حسرت‌های دل‌ام را نوازش میکرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نگاهی که خیالی بیش نبود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و تصویری که با تو تفاوت داشت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">با اینکه میدانستم این درد را نمیتوانم زندگی کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما به اجبار خیالِ بودن‌ات را رها کردم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">در حقیقت تو آسان و زود رفته بودی و من دیر فهمیدم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">هر لحظه‌ام را با خیال‌ات سر کرده‌‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">شبی که هضم میکردم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آدمی که سهمی در خاطره‌هایت داشت را چگونه به دورش خط باطل کشیدی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که لحظه‌هایت را با او گذراندی و حال اینکه کجای روزگارت بوده را به یاد نداری</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">فکرمیکردم "میمیرم"</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بغض‌هایم را می‌شکستم اما اشکی نداشتم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اطمینان داشتم دل‌ام دوام نمی‌آورد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">روزها و روزهای بعدتر بی‌پایان سوختم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما "نمردم"</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">میدانی آرامِ‌جان کی مُردم؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دقیقا از همان روزی که کفش‌هایم را به پا کردم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که بجای هم قدمِ با تو بودن</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">قدم به قدم فراموشی‌ات را متر کردم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">راستش هنوز کامل نتوانستم از تو خداحافظی کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">گاهی که دلتنگ می‌شوم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از پشتِ قابِ شیشه‌ای سرد به عکس‌هایت خیره می‌مانم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">هنوز بی‌تفاوتی و من چقدر تورا با همه‌ی بی‌تفاوتی‌ات روزگاری دوست‌تر میداشتم</font></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2020-06-07T07:27:48+01:00 www.zahramovasat.ir Zahra Movasat آشفتگی http://www.zahramovasat.ir/post/165 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jnsr_lumii_20200530_171245586-min.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تقریبا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">دوماه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">پیش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">که</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">یک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">اتفاقِ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">خوب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">برایم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">افتاد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">توانستم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">یکی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">اعضای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">نویسنده</span></span>‌<span lang="AR-SA" dir="RTL">ی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">گروه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">تئاتر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">رائد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">باشم</span></span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">البته</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">نمیتوانم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">با</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">اطمینان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">بگویم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">قرارهست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">چه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">پیش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">بیایید</span></span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اینکه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">این</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">گروه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">باقی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">بمانم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">بخاطرِ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">استعداد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">نداشتن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">این</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">گروه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">حذف</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">شوم</span></span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">وقتی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">آقای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">حبیبی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">اطلاع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">داد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">برای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">همکاری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">راستش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">آنقدرها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">اعتمادبنفس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">نداشتم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">برای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">قبول</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">کردن</span></span>‌<span lang="AR-SA" dir="RTL">اش</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نمایشنامه</span>‌<span lang="AR-SA" dir="RTL">نویسی؟چیزی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">که</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">هیچوقت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">فکرش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">را</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">هم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">نمی</span></span>‌<span lang="AR-SA" dir="RTL">کردم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">هرچند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">همیشه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">می</span></span>‌<span lang="AR-SA" dir="RTL">گویم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">نویسنده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">بهتر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">همه</span></span>‌<span lang="AR-SA" dir="RTL">ی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">زمینه</span></span>‌<span lang="AR-SA" dir="RTL">ها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">بنویسد</span></span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">برای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">منی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">که</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">هیچ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">تجربه</span></span>‌<span lang="AR-SA" dir="RTL">ای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">نداشتم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">برایم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">سخت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">بود</span></span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">شکر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">رفیق</span></span>‌<span lang="AR-SA" dir="RTL">هایی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">دارم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">که</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">همیشه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">هوایم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">را</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">دارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">وقتی اطلاع دادم میخواهم این پیشنهاد را رد کنم با لگد و دمپایی و کلی خشونت&nbsp;</span></font><sub><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></sub>&nbsp;<span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">بالاخره رضایت دادم این کار را امتحان کنم</span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">می‌گفتند یا می‌شود و ادامه میدهم یا نمی‌شود و بیخیال می‌شوم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما متاسفانه خصلت کمال‌گرایی درون‌ام اجازه نمیدهد کاری را که شروع میکنم بیخیال شوم باید بهترین کارم را انجام بدهم و اگر نتوانم خودخوری کوچک‌ترین اتفاقی‌ست که بعدش یقه‌ی من را سفت می‌چسبد</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بگذریم این روزها باید روی قصه‌ی نمایشنامه‌ام کار کنم و این چند روز مانند زانبی‌ها کلمات را از مغزم مکیده و پشت سرهم بر روی کاغذهایم جاری کرده‌ام</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سعی کردم نتیجه‌ی کار برایم مهم نباشد و فقط بنویسم برای اینکه ذهنم کمی بازتر شود</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">منتهی از نوشته‌هایم راضی نیستم یک قصه‌ی سراسر پر از کلیشه مخاطب مگر جذب میکند؟</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نه ابداً</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">منِ منطقی سر خودمِ کمال‌گرا این روزها فریاد میزند و به او می‌گوید"بنویس پر از کلیشه یا حتی بد آنقدر بنویس تا یک خروجی بهتر از نوشته‌هایت به دست بیاید"</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">ولی مگر این خودم گوش میدهد؟</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نه اصلا هی میکوبد فرق سر قلم و غر میزند که چرا نمیتواند کمی جذاب بنویسد</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">گاهی به خودم می‌گویم این همه سخت‌گیری در نوشتن و خوب نوشتن لازم هست؟</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و یکی از من‌هایی که عادت ندارد حتی لکه‌ای در کلمه‌ها باشد با ابروهای درهم جواب میدهد" لازم هست وگرنه ارزش خواندن ندارد"</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آن منِ دیگری که ملایم‌تر است و هرنوشته‌ای بنویسم خوشش می‌آید پاسخ می‌دهد" لازم نیست خودت را اذیت کنی بنویس اگر خوشت نیامد از اول بنویس مطمئنم به قصه‌ی خوبی میرسی"</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اینقدر این من‌ها شلوغ می‌کنند و هرکدام یک جوابی به سوالم می‌دهند که گیج شده‌ام</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نمی‌دانم بخاطر کیفیت دست نگه‌دارم تا قصه‌ی تازه‌ای که مخاطب جذب کننده هست به ذهنم بیاید و بعد بنویسم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">یا اینقدر بنویسم و پاک کنم تا یک قصه‌ی خوب خلق کنم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">هنوز برای سوالم جوابی یافت نکردم و تنها منتظرم آقای حبیبی نظرشان را درموردِ قصه‌ی پر از کلیشه‌ام بدهند و بعد</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و بعد باید چیکار کنم؟</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">پ.ن:ثبت شود از روزهای دنیای لی‌لی پوتیم که چگونه درگیرم کرده است</span></font></p> text/html 2020-05-30T06:28:16+01:00 www.zahramovasat.ir Zahra Movasat انجمادِ آدمک http://www.zahramovasat.ir/post/164 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1dbv_danbo8-jazzaab-ir.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تمامِ حرف‌هایش در گلو صف کشیده بودند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نه می‌توانست بر زبان جاری‌شان کند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و نه آن‌ها را قورت بدهد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آدمک خوب میدانست جز نوشتن جایی برای پارک کردنِ افکار مالیخولیایی‌اش ندارد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کلمه‌ها روی کاغذهایش پخش می‌شدند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما وقتی آن‌ها را وصله‌ی یکدیگر میکرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">هیچ معنایی نداشتند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">انگار مغزش کودتا کرده به تعطیلات رفته بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که این چنین با کلمه‌هایش به هیچِ پوچ رسیده بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آدمک نمی‌دانست مغزش کجا رفته و تا به کی تعطیل خواهد بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما خوب میدانست دارد در آغوش یک نابودی فرو میرود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سرمای عجیبِ منجمدکننده‌ای در رگ‌هایش گویا جاری شده بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">واهمه داشت این سرما را تاب نیاورد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">باید کاری میکرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حیران نگاه‌اش را برای کمک در اتاق می‌چرخاند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما جز توهمات،شک و تردیدها</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">ترس و نگرانی‌ها</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خاطره و خستگی‌ها</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و سکوت‌هایی که همه و همه وسط اتاق روی زمین ریخته شده بودند هیچ ندید</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سال‌ها میشد خودش را میانِ آن‌ها گم کرده بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آدمک وسطِ طوفانی از شن گیر کرده بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">فرار که هیچ حتی از جای خود هم نمی‌توانست تکان بخورد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">پس خودش را رها می‌کند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دیگر نمی‌خواست لحظه‌های پر آشوب‌اش را حاشا کند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نمی‌خواست در سخت‌ترین حالتِ درماندگی‌اش با مته مغزش را متلاشی کند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اجازه می‌دهد انجماد سرتا پای‌اش را دربر بگیرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">رفته رفته تن‌اش بی‌حس شد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دیگر از اندوه و انتظار در او خبری نبود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آدمک دیگر زمین نخورد اما آرام‌تر شد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خشک نشد اما پژمرده‌تر شد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از ادامه دادن دست نکشید اما سقوط کرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تمامِ انرژی‌اش گرفته نشد اما انجام هرکاری برایش بی‌معنا شد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">هرلحظه زندگی کرد اما دیگر چیزی برایش لذتبخش نبود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">‌حس‌های منفیِ ناراحتی،خشم و عصبانیت دیگر در او نبود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما قلب‌اش خاموش شده بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">شاید گاهی خیال بافی میکرد اما دیگر باوری برایش باقی نمانده بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بغض‌های فریاد نشده داشت اما دیگر اعتمادی نمانده بود تا آن‌ها را بشکند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اشکی دیگر نریخت اما خنده‌هایش طعمِ گس میدادند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آدمک دل از رخت‌خواب کنده بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دیگر نمی‌خواست بیدار نشود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سرپا شده بود اما انگار به مرضِ خودش نبودن مبتلا شده بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">در این نقطه از انجمادهایش جز دوری از خودش دیگر چیزی به آدمک نزدیک نبود&nbsp;</font></span><o:p></o:p></p> text/html 2020-05-29T06:00:27+01:00 www.zahramovasat.ir Zahra Movasat بی‌خانمان http://www.zahramovasat.ir/post/163 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/km7i_lumii_20200512_182208016-min.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">"بی</span>‌<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خانمان"</span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">را</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">یک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">رفیق</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">خوب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">برایم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">هدیه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">فرستاده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">بود</span></span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">قصه‌اش شرح زندگی پسربچه‌ای به اسم "رِمی" است که بعد از تولدش ربوده و آقای باربرین و همسرش به فرزندخواندگی قبولش کرده بودند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما آقای باربرین بخاطر تنگ دستی رِمی را به یک نوازنده‌ی دوره‌گرد می‌فروشد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و این آغاز چالش‌های زندگی برای رِمی و اتفاقات خوب و بد میشود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">این کتاب سراسر پر است با ماجراجویی رِمی که من بخاطر شجاعت‌ها و قوی بودن‌هایش دوستش داشتم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خداروشکر با ترجمه‌ی خوب توانستم از این کتاب لذت ببرم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کتابی که سرگرم کننده،امیدبخش و انگیزشی برای من بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خلاصه خواندنش خالی از لطف نیست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">جدای از کتاب زندگینامه‌ی نویسنده‌اش مرا شگفت زده کرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">هکتورمالو کسی که حقوق خوانده بود و قرار بود وکیل و یا قاضی شود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بعدها به این نتیجه رسیده بود عاشق نوشتن است و شروع به خلق آثارش کرده بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دوتا از آثار مشهورش بی‌خانمان و باخانمان هست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">قلمِ خوبی که نویسنده در وصف اتفاق‌ها دارد به طوری که خواننده را وامیدارد درون قصه برود و با شخصیت‌ها همراه شود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">باعث شد خوشحال شوم هکتورمالوی عشق‌اش به نوشتن را دنبال کرده </span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">با خودم فکرمیکنم هکتورمالو فکرش را هم میکرد که روزی نوشته‌هایش در یک نقطه‌ی خیلی دور در یک شهرکوچک توسط من خوانده شود؟</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">شاید اگر قاضی و یا وکیل شده بود تنها در فرانسه شناخته میشد</span></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">همین فکر باعث شد در دفترم این متن را ثبت کنم"روزی میرسد کسانی که فکرش را هم نمیکنی می‌نشینند و قصه‌ها،دستنوشته‌هایت را می‌خوانند و از تو با دیگران سخن میگویند حتی اگر دیگر نباشی"</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">پس بنویسیم برای روزی که مثل هکتورمالو ما را حتی در کورترین نقطه‌ی جهان بخوانند</font></span></p> text/html 2020-05-21T12:00:40+01:00 www.zahramovasat.ir Zahra Movasat نامه‌ای کوتاه برای خودم http://www.zahramovasat.ir/post/162 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jh8e_d8e76aea0d0ba44a8afad612eba84d78.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خودم‌جان</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دردنیایی که آدم‌هایش مانند آفتاب‌پرست رنگ عوض می‌کنند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که بین دروغ‌های شاخدارِ سربه فلک کشیده‌شان غرق شده‌اند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و آنقدر زیرنقاب‌هایشان مانده‌اند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که خودِ حقیقی‌شان را فراموش کرده‌اند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تو خودت باش</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">همان منِ رنگ خاکستری باش</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">در این روزگاری که بازیگران‌اش بی‌شمارند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تو ثابت کن</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">خودت بودن مهارتی‌ست که این بازیگران ندارند&nbsp;</font></span><o:p></o:p></p> text/html 2020-05-18T11:34:21+01:00 www.zahramovasat.ir Zahra Movasat چشم‌هایت جهان من بود http://www.zahramovasat.ir/post/161 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5zvl_f0d02d93a3ee71fc079b4ae21e8b0858.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">دلتنگی‌های تنلبار شده‌ام</font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4">برایم&nbsp;گلستان نمیشود</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">میسوزد میسوزاندم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بیا و بمان</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تا سپیدی تک به تکِ تارِ موهایمان</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تا اولین لمسِ زبری دست‌هایمان</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تا آخرین چین و چروک صورت‌هایمان</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چشم‌هایت جهان من بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">رفتی و با رفتن‌ات</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">چشم از کل جهان بسته‌ام</font></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>